Icon Varken Mini Heesch

Groepsinschrijving

btn schrijf je hier in groepsinschrijving groep 1-2
btn schrijf je hier in groepsinschrijving groep 3-4
btn schrijf je hier in groepsinschrijving groep 5-6
btn schrijf je hier in groepsinschrijving groep 7-8

Groepsinschrijving

Een groep inschrijven? Hieronder vind je alle info!

Voor het inschrijven van groepen gelden de volgende regels:

 • Voor kinderen uit de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 geldt een maximale groepsgrootte van 25 kinderen. Bij hoge uitzondering kan de groepsgrootte uitgebreid worden, hiervoor kan contact opgenomen worden via inschrijvingen@miniheesch.nl. Ook kunnen er aan de groep nog individuele inschrijvingen worden toegevoegd. Het bestuur behoudt zich het recht voor aanpassingen in de groepen door te voeren, mocht dit (uit organisatorische overwegingen) nodig zijn;
 • In principe is er geen minimum aantal kinderen per groep bepaald; mits de gewenste begeleiding voor een groepsinschrijving maar behaald wordt (zie hieronder).
 • In de Mini Heesch-groepen worden alleen kinderen ingedeeld uit dezelfde schoolgroepen (1/2, 3/4, 5/6 of 7/8);

Wat moet er vóór 9 april a.s. geregeld zijn:

 • Klik hierboven op de button ‘groepsinschrijving’.
 • Verzamel van alle kinderen de volgende gegevens:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Specifieke wensen omtrent voeding / medicijngebruik
  • Wel/geen zwemdiploma (geldt alleen voor de bovenbouw)
  • Wel/niet deelname aan avondprogramma/logeren (geldt alleen voor groep 7/8)
 • Zorg ook dat je de begeleiding van je groep geregeld hebt, dit bestaat uit het volgende:
  • 1 contactpersoon per groep (deze persoon is verantwoordelijk voor alle communicatie tussen de organisatie en de ouders van de kinderen uit de groep).
  • Als een van de opgegeven ouders onverhoopt verhinderd is, dient deze zelf voor vervanging te zorgen.
  • De chauffeurs zijn naar rato van het aantal kinderen.
  • Gegevens hulpouders:
   • Naam
   • E-mailadres
   • Telefoonnummer
  • Groepsbegeleiding per dag volgens onderstaande tabellen:

 

 

 

 

Bevestiging deelname

Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de contactpersoon een bevestigingsmail.

Als de uiterste inschrijfdatum (9 april 2024) is verstreken, krijgt elke ouder in de groep zsm een mail waarop digitaal een handtekening gezet moet worden. Deze moeten uiterlijk 12 april 2024 om 19.00 uur in ons bezit zijn. Daarna ontvangt de ouder/verzorger een betaalverzoek en kunnen de inschrijfkosten voldaan worden.

 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan uiteraard gerust contact op via inschrijvingen@miniheesch.nl.

Organisatie Mini Heesch


Tijdschema begeleiding: 

Groepsleiding
Maandag 12-8-2024 | 09.15 – 16.00 uur 
Dinsdag 13-8-2024 | 09.15 – 16.00 uur
Woensdag 14-8-2024 | 09.15 – 16.00 uur
Donderdag 15-8-2024 | 13.30 – 20.30 uur (groep 1-6)
14.30 – 20:30 (groep 7-8)
Vrijdag 16-8-2024 | 08.45 – 12.00 uur 

Chauffeurs
Woensdag 14-8-2024 | 10.00 uur (wegbrengen) 
Woensdag 14-8-2024 | 15.00 uur (ophalen)

Opbouw terrein
Vrijdag 09-8-2024 | 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag 10-8-2024 | 10.00 – 16.00 uur

Afbouw terrein
Vrijdag 16-8-2024 | 12.00 – 17.30 uur