Groepsinschrijving 

 Een groep inschrijven? Hieronder vind je alle info! 

Voor het inschrijven van groepen gelden de volgende regels: 
• Voor kinderen uit de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 geldt een maximale groepsgrootte van 16 kinderen; 
• In principe is er geen minimum aantal kinderen per groep bepaald; mits de gewenste begeleiding voor een groepsinschrijving maar behaald wordt (zie hieronder). 
• Het bestuur behoudt zich het recht voor om de groepen groter te maken, mocht dit (uit organisatorische overwegingen) nodig zijn; 
• In de Mini Heesch-groepen worden alleen kinderen ingedeeld, uit dezelfde schoolgroepen 1/2, 3/4, 5/6 of 7/8; 

Wat moet er vóór 15 april a.s. geregeld zijn: 
Download de groepslijst van de website, vul deze volledig in en mail deze groepslijst vóór 15 april a.s. naar inschrijvingen@miniheesch.nl. Je ontvangt van ons z.s.m. een reactie. 
• Iedere groep moet 1 contactpersoon doorgeven. Deze persoon is verantwoordelijk voor alle communicatie tussen de organisatie en de ouders van de groep. 
• Onze voorkeur gaat uit naar 1 vaste begeleider per groep of 2 begeleiders verdeeld over de week (beiden 3 dagen aanwezig); 
• Op maandag en vrijdag mogen er maximaal 3 begeleiders per groep aanwezig zijn voor het bouwen c.q. afbreken van de hutten van de kinderen; 
• Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er maximaal 2 begeleiders als groepsleiding per groep aanwezig; 
• Voor kinderen uit schoolgroep 1/2 geldt dat er alle dagen 3 begeleiders aanwezig zijn per groep; 
• Op dinsdag zijn er chauffeurs nodig naar rato van het aantal kinderen in de groep; 
• Tijdens de op-/afbouwdagen van het terrein is er steeds 1 ouder per groep nodig. 
• Voor de groepen 7 en 8 is er op dinsdagavond een avondspel en de kinderen kunnen aansluitend blijven logeren. Zowel tijdens het avondspel als tijdens de nacht is er een begeleider van de groep aanwezig. 
• Als een van de opgegeven ouders onverhoopt verhinderd is, dient deze zelf voor vervanging te zorgen. 


GROEPSINSCHRIJVING 

Tijdschema begeleiding: 

Groepsleiding
Maandag 29-8-2022 | 08.45 – 16.00 uur 
Dinsdag 30-8-2022 | 09.00 – 16.00 uur
Woensdag 31-8-2022 | 11.00 – 18.30 uur (begeleiding groep 7/8 wordt om 13.00 uur verwacht)
Donderdag 1-9-2022 | 13.30 – 20.30 uur
Vrijdag 2-9-2022 | 08.30 – 12.30 uur 

Chauffeurs
Dinsdag 30-8-2022 | 10.00 uur (wegbrengen) 
Dinsdag 30-8-2022 | 15.00 uur (ophalen)

Begeleiding avondspel
Dinsdag 30-8-2022 | 20.00 – 23.00 uur

Begeleiding overnachting
Dinsdag 30-8-2022 | 22.30 – 08.30 uur

Opbouw terrein
Vrijdag 26-8-2022 | 13.00 – 18.00 uur
Zaterdag 27-8-2022 | 09.00 – 13.00 uur
Zaterdag 27-8-2022 | 13.30 – 18.00 uur

Afbouw terrein
Vrijdag 2-9-2022 | 09.30 – 13.30 uur
Vrijdag 2-9-2022 | 13.30 – 17.30 uur 

Bevestiging deelname 
Na ontvangst van de groepslijst kijkt de commissie Inschrijvingen of deze kloppend en compleet is. Hiervan ontvang je een bevestiging per mail. Is de groep goedgekeurd dan ontvang je een tikkie voor het totale inschrijfgeld en het adres waar je de individuele inschrijfformulieren kunt inleveren. 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan uiteraard gerust contact op! 

Organisatie Mini Heesch