Icon Varken Mini Heesch

Groepsinschrijving

btn schrijf je hier in groepsinschrijving groep 1-2
btn schrijf je hier in groepsinschrijving groep 3-4
btn schrijf je hier in groepsinschrijving groep 5-6
btn schrijf je hier in groepsinschrijving groep 7-8

Een groep inschrijven? Hieronder vind je alle info! 

De inschrijving loopt tot woensdag 12 april 17.00u.

Voor het inschrijven van groepen gelden de volgende regels: 
• Voor kinderen uit de groepen 1/2 geldt een maximum groepsgrootte van 16 kinderen.
• Voor de kinderen uit de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 geldt een maximale groepsgrootte van 8 kinderen; de organisatie voegt na de inschrijftermijn 2 groepen samen tot één groep van maximaal 16 kinderen. (We gaan geen 2 groepen uit 1 klas samenvoegen).
Zijn er bijvoorbeeld 18 kinderen in jouw groep die mee willen doen, dan kun je bijvoorbeeld 3 groepjes van 6 kinderen maken en hoef je niemand meer buiten te sluiten.
Mocht na het samenvoegen van 2 groepen het maximum van 16 kinderen nog niet bereikt zijn, dan kunnen hier evt ook individuele inschrijvingen aan toegevoegd worden.
• In principe is er geen minimum aantal kinderen per groep bepaald: mits de gewenste begeleiding voor een groepsinschrijving maar behaald wordt (zie hieronder);
• Het bestuur behoudt zich het recht voor om de groepen groter te maken, mocht dit (uit organisatorische overwegingen) nodig zijn; 
• In de Mini Heesch-groepen worden alleen kinderen ingedeeld, uit dezelfde schoolgroepen 1/2, 3/4, 5/6 of 7/8; 


Wat moet er vóór 12 april a.s. geregeld zijn: 
• Klik op de button ‘groepsinschrijving’ en ga naar de schoolgroep waarvoor je een groepje in wil schrijven.

• Hier vul je alle gegevens in van de kinderen. Verzamel eerst van alle kinderen de volgende gegevens:
Naam | Geboortedatum | E-mailadres | Telefoonnummer | Postcode | Woonplaats | Bijzonderheden (allergieën etc) | Wel/geen zwemdiploma (geldt alleen voor de bovenbouw)

• Zorg ook dat je de begeleiding van je groepje hebt geregeld. Dit bestaat uit het volgende:
>1 contactpersoon per groep (deze persoon is verantwoordelijk voor alle communicatie tussen de organisatie en de ouders van de kinderen uit de groep. Communicatie gebeurt via de mail en via een groepsapp waarin alle contactpersonen zitten).
>Voor groep 1-2: maandag t/m vrijdag per dag 3 hulpouders.
>Voor groep 3-8: maandag t/m vrijdag per dag 1 hulpouder. Maandag en vrijdag mag er 1 extra ouder per samengevoegde groep komen helpen met op- en afbouwen van de hut. Deze ouder hoeft niet ingevuld te worden op het inschrijfformulier.
>Op dinsdag 1 extra ouder om te begeleiden tijdens de spelletjes.
>Op woensdag zijn er chauffeurs nodig naar rato van het aantal kinderen in de groep
>Tijdens de opbouw (18-08 en 19-08) en afbouw (25-08) van het terrein vragen wij ook hulp.
De groepen 1-2 geven hulp op 1 opbouwmoment én tijdens de afbouw.
De groepen 3-8 kiezen 1 moment uit de op- óf afbouw.
>Voor de groepen 7-8 is er op woensdagavond een avondspel en de kinderen mogen aansluitend blijven logeren. Zowel tijdens het avondspel als tijdens de nacht verwachten we 1 ouder als begeleiding. Samen met alle andere hulpouders ben je dan verantwoordelijk voor alle kinderen die blijven logeren, dus niet alleen voor de kinderen uit je eigen groep. Zijn er 3 of minder kinderen in je groep die blijven slapen en krijg je de begeleiding niet geregeld, neem dan even contact met ons op (inschrijvingen@miniheesch.nl).
>De gegevens van de ouders die we nodig hebben zijn:
Naam | E-mailadres | Telefoonnummer

Als een van de opgegeven ouders onverhoopt verhinderd is, dient deze zelf voor vervanging te zorgen. 

Bevestiging deelname
Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de contactpersoon een bevestigingsmail. Als de uiterste inschrijfdatum van 12 april is verstreken, krijgt elke ouder in de groep z.s.m. een mail, waarop digitaal een handtekening gezet moet worden. Deze moeten we binnen een week allemaal in ons bezit hebben. Daarna ontvangt de contactpersoon een Tikkie en kunnen de inschrijfkosten voldaan worden.
Hierna is de inschrijving definitief.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via inschrijvingen@miniheesch.nl


Tijdschema begeleiding: 

Groepsleiding
Maandag 21-8-2023 | 09.15 – 16.00 uur 
Dinsdag 22-8-20223 | 09.15 – 16.00 uur
Woensdag 23-8-2023 | 09.15 – 16.00 uur
Donderdag 24-8-2023 | 13.30 – 20.30 uur
Vrijdag 25-8-2023 | 08.45 – 12.30 uur 

Spelletjesdag
Dinsdag 22-8-2023 | tijden worden nog gecommuniceerd

Chauffeurs
Woensdag 23-8-2023 | 10.00 uur (wegbrengen) 
Woensdag 23-8-2023 | 15.00 uur (ophalen)

Begeleiding avondspel
Woensdag 23-8-2023 | 20.00 – 23.00 uur
Begeleiding overnachting
Woensdag 23-8-2023 | 22.30 – 08.30 uur

Opbouw terrein
Vrijdag 18-8-2023 | 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 19-8-2023 | 09.00 – 12.30 uur
Zaterdag 19-8-2023 | 13.30 – 17.00 uur

Afbouw terrein
Vrijdag 25-8-2023 | 12.00 – 18.00 uur