Icon Varken Mini Heesch

Privacyverklaring

Stichting Jeugdvakantiewerk Heesch verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.
Over onze stichting:
Stichting Jeugdvakantiewerk Heesch, gevestigd te Heesch, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41081875.

Ten behoeve van de organisatie van de jeugdvakantieweek te Heesch verzamelen wij de volgende gegevens:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer ouders/verzorgers:
Mailadres ouders/verzorgers:
Geboortedatum:
School en groep:
Zwemdiploma ja/nee

Deze gegevens worden gebruikt voor het registreren van de deelnemers en zijn nodig om de veiligheid te waarborgen. Deze gegevens worden ten behoeve van de subsidie alleen verstrekt aan
de gemeente Bernheze en bij calamiteiten aan de hulpdienst.
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de leiding op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Wij mogen deze persoonsgegevens niet registreren. Wij wijzen u als ouders/verzorgers op het belang van het verstrekken van deze informatie aan de leiding. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Indien u bezwaar heeft tegen de registratie van deze gegevens heeft u het recht om bij bijzondere omstandigheden de gegevens te laten verwijderen.
1 jaar na deelname worden alle gegevens uit onze bestanden verwijderd.
Indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de vakantieweek.
Jeugdvakantiewerk Mini Heesch maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie en als herinnering. Derhalve vragen wij expliciet toestemming voor het maken van
beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Foto’s en video’s kunnen geplaatst worden op onze website www.miniheesch.nl of op onze facebookpagina. Toestemming is altijd in te trekken.
Elke deelnemer heeft het recht om bij een schending van diens privacy een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.