Icon Varken Mini Heesch

Nuttige informatie

Wat te doen bij Calamiteiten

Bel direct 112
Waarschuw het bestuur
Frans van Peufflik 06-18170838

Meld hierbij altijd:

1: Wie je bent
2: Waar de calamiteit is
3: Wat de calamiteit is

Bij brand:

1: Kinderen naar verzamelpunt.
2: Waarschuw het bestuur.
3: Blussen m.b.t. kleine blusmiddelen.
4: Ga ook naar de kinderen als het bestuur er is.

Bij een ongeval:

Waarschuw de EHBO.
Blijf bij het slachtoffer.

Regeltjes om de week leuk te houden
Om een super leuke week met zijn allen te hebben mogen er ook wat regeltjes zijn:

SAMEN WERKEN , SAMEN SPELEN EN SAMEN VEEL PLEZIER MAKEN

Tijdens Mini Heesch is het verboden alcohol te nuttigen.
Bij dreiging van slecht weer beslist het bestuur over de voortgang van de activiteiten.
Wij behouden ons, bij extreme omstandigheden, het recht voor om het programma in te korten of te annuleren. Indien het dagprogramma al gestart is, wordt de contactpersoon van de groep van uw kind hierover geïnformeerd.
Maak er een gezellige tijd van en luister goed naar je leiding.
Bij 2 waarschuwingen door bestuur eindigt Mini Heesch voor jou en worden ouders op de hoogte gebracht.
Een ongelukje zit in een klein hoekje, is er iets gebeurd of zit je iets dwars? Heb je vragen of juist een heel goed idee? Je kan altijd terecht bij je leiding of bij het bestuur Mini Heesch.
Wij wensen iedereen: kinderen, groepsleiding, hulpleiding, spelleiding en alle overige extra handjes HEEL VEEL PLEZIER bij deze editie van MINI HEESCH!