Groepsinschrijving Mini Heesch 2020

Groepsinschrijving Mini Heesch 2020

Een groep inschrijven? Hieronder vind je alle info!

Voor het inschrijven van groepen gelden de volgende regels:

 • Voor kinderen uit de groepen 0/1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 geldt een maximale groepsgrootte van 16 kinderen; 
 • In principe is er geen minimum aantal kinderen per groep bepaald; mits de gewenste begeleiding voor een groepsinschrijving maar behaald wordt (zie hieronder). 
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om de groepen groter te maken, mocht dit (uit organisatorische overwegingen) nodig zijn; 
 • In de Mini Heesch-groepen worden alleen kinderen ingedeeld, uit dezelfde schoolgroepen 0/1/2, 3/4, 5/6 of 7/8; 

 Wat moet er vóór de inschrijfmiddag op 8 april a.s. geregeld zijn: 

 • Download de groepslijst van de website, vul deze volledig in en mail deze groepslijst vóór 31 maart a.s. naar inschrijvingen@miniheesch.nl. Je ontvangt van ons z.s.m. een reactie. Hierin wordt uitgelegd hoe de verdere inschrijving verloopt, zie ook hier  
 • Iedere groep moet 1 contactpersoon doorgeven. Deze persoon is verantwoordelijk voor alle communicatie tussen de organisatie en de ouders van de groep. 
 • Onze voorkeur gaat uit naar 1 vaste begeleider per groep of 2 begeleiders verdeeld over de week (beiden 3 dagen aanwezig); 
 • Op maandag en vrijdag mogen er maximaal 3 begeleiders per groep aanwezig zijn voor de op- en afbouw van Mini Heesch; 
 • Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er maximaal 2 begeleiders als groepsleiding per groep aanwezig; 
 • Voor kinderen uit schoolgroep 0/1/2 geldt dat er alle dagen 3 begeleiders aanwezig zijn per groep; 
 • Op dinsdag dienen er (naast de begeleiders) 1 of 2 ouders aanwezig te zijn als spelleiding; 
 • Tijdens de op-/afbouwdagen is er steeds 1 ouder per groep nodig. 
 • Voor de groepen 7 en 8 is er op dinsdagavond een avondspel en de kinderen kunnen aansluitend blijven logeren. Zowel tijdens het avondspel als tijdens de nacht is er een begeleider van de groep aanwezig. 
 • Als een van de opgegeven ouders onverhoopt verhinderd is, dient deze zelf voor vervanging te zorgen. 

Tijdschema begeleiding:
Groepsleiding
Maandag 17-8-20 (8.45 – 16.00 uur)
Dinsdag 18-8-20 (9.00 – 16.00 uur)
Woensdag 19-8-20 (11.00 – 18.30 uur)
Donderdag 20-8-20 (13.30 – 20.30 uur)
Vrijdag 21-8-20 (8.30 – 12.30 uur) 

Spelleiding
Dinsdag 18-8-20 (9.00-16.00 uur)

Begeleiding avondspel
Dinsdag 18-8-20 (20.00 – 23.00 uur)

Begeleiding overnachting
Dinsdag 18-8-20 (23.00 – 08.30 uur)

Opbouw
Vrijdag 14-8-20 (13.00 – 18.00 uur)
Zaterdag 15-8-20 (9.00 – 13.00 uur)
Zaterdag 15-8-20 (13.30 – 18.00 uur)

Afbouw
Vrijdag 21-8-20 (10.00 – 13.30 uur)
Vrijdag 21-8-20 (13.30 – 17.30 uur) 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan uiteraard gerust contact op!
Adobe-PDF

Download hier het formulier Groepsinschrijving!